Już nie lokaty i konta oszczędnościowe są najpopularniejszym miejscem, gdzie można przechowywać i pomnażać zaoszczędzone środki. Coraz więcej osób decyduje się na fundusze inwestycyjne, wierząc w spory zysk. Czym więc są wspomniane fundusze inwestycyjne i od czego zacząć inwestowanie w nie?

Fundusze inwestycyjne, czyli co?

Fundusz inwestycyjny to najkrócej mówiąc, forma wspólnego inwestowania. Polega ona na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych, jak i papierów wartościowych. Nie trzeba zaczynać od inwestowania w fundusze wielkich kwot. Większość z nich daje możliwość lokowania nawet 100 lub 200 zł w zależności od wybranego funduszu.

 
Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

Na początku może to być trudne zadanie dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z inwestowaniem, dlatego fundusz inwestycyjny rozsądnie jest wybrać z pomocą ekspertów (direct.money.pl). Na wstępie należy ustalić strategię, zgodnie z którą będzie przebiegał cały proces inwestowania, postawić cel i określić ramy czasowe. Trzeba też pomyśleć o tym, ile jesteśmy w stanie stracić. Wsparcie specjalistów może być w tym przypadku nieocenione, jeśli faktycznie chcemy odnieść zysk decydując się na taką formę inwestycji.

 
Rodzaje funduszy inwestycyjnych

W fundusze inwestować może w zasadzie każdy, jednak różne są ich rodzaje. Najpopularniejsze są fundusze inwestycyjne otwarte (FIO). Polegają na zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, które właściwie są nieograniczone. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które emitują certyfikaty inwestycyjne, mogą być one imienne lub na okaziciela. Kapitał akcyjny jest z góry określony. Zbywalne w tym przypadku mogą być np. waluty, papiery wartościowe, wierzytelności (w określonych przypadkach), instrumenty pochodne, instrumenty rynku pieniężnego i pochodne prawa majątkowe. Dopuszczalne są depozyty bankowe, lokaty we własność lub współwłasność czy tytuły uczestnictwa funduszy. Ponadto fundusz inwestycyjny zamknięty ma możliwość udzielania pożyczek i poręczeń, może też zaciągać kredyty.

 
Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to wiele korzyści. Przede wszystkim może zdecydować się na to każdy i nie musi mieć wielkich oszczędności, by w ogóle zacząć. Niektóre Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nie wymagają wielkich środków. Zaletą jest także to, że wiele jest rodzajów funduszy inwestycyjnych i bez trudu można dopasować do siebie jakąś ofertę. W dodatku stopy zwrotu z takich produktów są właściwie nieograniczone i co ważne, w każdej chwili można jednostki funduszu umorzyć i je wypłacić. Dobrze jest trzymać rękę na pulsie i sprawdzać bieżące notowania funduszy inwestycyjnych oraz przeglądać rankingi ofert Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Warto więc zdecydować się na taką formę inwestycji, jednak zaleca się skorzystanie z pomocy ekspertów, ponieważ na takich funduszach można zyskać, ale i stracić, jeśli nie ma się odpowiedniej wiedzy na dany temat.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here