Nie ma wątpliwości, że to właśnie biegli sądowi mają nierzadko największy wpływ na werdykt sędziego w danych postępowaniach sądowych.

Wszystko dlatego, że to oni są specjalistami w danym zakresie i mogą dostarczać opinie, które będą stanowić główny dowód w sprawie. Dowiedz się, kto może zostać wpisany na listę biegłych sądowych i być wsparciem przy podejmowaniu decyzji o wyroku.

Specjaliści wpisani na listę biegłych sądowych 

Aby móc brać udział w postępowaniach sądowych i być powoływanym jako biegły sądowy, należy znaleźć się w rejestrze, jakim jest lista biegłych sądowych. Białystok, Warszawa, Poznań i każde inne miasto, w którym funkcjonuje Sąd Okręgowy, posiada takową listę i z niej korzysta najczęściej, biorąc pod uwagę konieczność sporządzenia profesjonalnej ekspertyzy, która rzuci nowe światło na sprawę czy da twardy dowód winy bądź przebiegu wydarzeń.

Aby móc zostać wpisanym na listę biegłych sądowych, należy złożyć do Sądu Okręgowego odpowiedni wniosek. Biegły sądowy może być jednocześnie wpisany na listę w różnych sądach. Musi mieć 25 lat, nie może być karany, a przede wszystkim musi wykazywać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu wydawać wiarygodne i rzetelne opinie. Biegły sądowy zostaje wpisany na listę i pełni 5 letnią kadencję.

Co ciekawe, biegłym sądowym nie musi być jedynie osoba fizyczna. Bardzo często do spraw powołuje się także różnego rodzaju instytucje naukowe oraz badawcze.

Biegli sądowi ad hoc

W polskim sadownictwie brakuje biegłych sądowych w praktycznie każdej specjalizacji. To dlatego sprawy sądowe ciągną się długie lata. Aby rozwiązać ten problem, Sądy Okręgowe dopuszczają możliwość powołania biegłego sądowego ad hoc. To ekspert, który nie jest wpisany na listę biegłych sądowych, ale za to posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie, dzięki którym jest w stanie wydać opinię najlepszej jakości.

Powoływanie biegłych ad hoc odbywa się najczęściej w sytuacjach, w których do wydania werdyktu potrzebna jest ekspertyza biegłego, którego brakuje na listach biegłych sądowych w danym Sądzie Okręgowym albo kiedy takich ekspertów jest zbyt mało i postępowanie trwałoby o wiele za długo.

Pamiętajmy, że to sędzia powołuje do sprawy biegłego sądowego, jeśli uzna to za potrzebne. Biegły sądowy może też uczestniczyć w postępowaniu sądowym ustawowo, czyli wtedy, gdy przewidują to przepisy polskiego prawa. O powołanie biegłego sądowego mogą również wnioskować strony postępowania, a sędzia może ich wnioski przyjąć albo odrzucić.

[Głosów:5    Średnia:3.4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here