Składki na ubezpieczenie społeczne to nie tylko przyszła emerytura. To także pokrycie kosztów wizyt u lekarzy, pobytu w szpitalu, przewozu karetką. Warto płacić takie składki, aby nie ponosić tych kosztów samodzielnie, a mogą być ogromne. Pomimo obciążenia jakim może być to dla budżetu firmowego nie warto z tego rezygnować.

Przeczytaj też: http://www.synat.pl/skladki-na-ubezpieczenie-spoleczne-kto-je-placi-i-ile-wynosza/

Jaka jest wysokość składki na ubezpieczenie społeczne?

Wszelkie stawki zawsze dostępne są na stronie ZUS i na bieżąco aktualizowane. W przypadku przedsiębiorców możemy wyróżnić trzy główne grupy. Osoby, które dopiero założyły firmę, tzn. w ciągu ostatnich 7-30 miesięcy mają podstawę wymiaru składek w kwocie 840 zł. W praktyce rozkłada się to tak: 163,97 zł składki emerytalnej, 67,20 zł składki rentowej, 20,58 zł dobrowolnej składki chorobowej, 14,03 zł składki wypadkowej.

Druga grupa przedsiębiorców to osoby prowadzące firmę powyżej 30 miesięcy i osiągnęli w ostatnim roku przychód w wysokości co najmniej 120 tys. złotych. W tym przypadku podstawą wymiaru wyliczania składki na ubezpieczenie społeczne jest kwota 3155,40 zł. Tutaj składki rozkładają się następująco: składka emerytalna – 615,93 zł, składka rentowa – 252,43 zł, dobrowolna składka chorobowa – 77,31, składka wypadkowa – 52,70 zł. Ponadto trzeba uwzględnić 77,31 zł na Fundusz Pracy.

Ostatnią grupą są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność poniżej 6 miesięcy. Oni zwolnieni są z tej składki.

Kto nie płaci składki na ubezpieczenie społeczne?

Młodzi przedsiębiorcy, którzy korzystają z małego ZUSu nie mają obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne. W takim wypadku przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy nie trzeba uiszczać z tego tytułu płatności. Dotyczy to nie tylko składki emerytalnej, rentowej, chorobowej czy wypadkowej, ale także składek na Fundusz Pracy.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne muszą być dokonywane w nieprzekraczalnych terminach. Nieprzestrzeganie tego wiąże się tymczasową utratą świadczeń. Mając na uwadze wysokość świadczeń warto wpisać to do miesięcznego budżetu.

Zobacz też: http://www.nowiliderzy.pl/reklama-w-internecie-skuteczne-sposoby/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here